Tankarna bakom, och avsikten med Bussreseforum

Bussreseforum är ett möteskoncept för dig som är bussresearrangör och för dig som kör beställningstrafik. Bussreseforum arrangeras av Sveriges Bussföretag och tidningarna RESFORUM och TRAFIKFORUM. Personliga möten/nätverksträffar arrangeras två gånger per år med syfte att ta upp viktiga frågor som berör landets alla turist- och beställningstrafikföretag. Träffarna äger rum på olika orter under året, för att ge så många som möjligt chansen att delta.

Personliga möten – seminarier, studiebesök och mingel

Via Bussreseforum får medlemmar i Sveriges Bussföretag och intressenter till branschen information om aktuella branschfrågor, där olika aktuella ämnen och frågor diskuteras. Vid varje träff får deltagarna lyssna till föredragshållare som är specialister inom berörda områden. Under träffarna läggs också tid på öppna diskussioner, mingel och ibland studiebesök på intressanta turistresemål.

Redaktionellt tema – i RESFORUM och på www.rt-forum.com
De frågor som diskuteras under Bussreseforum, följs upp redaktionellt och presenteras i tidningen RESFORUM och på tidningens hemsida www.rt-forum.com. På detta sätt kommer branschens egen syn och angelägna branschfrågor att belysas i ett större perspektiv. Dessutom tas frågorna vidare inom Sveriges Bussföretag och dess olika informationsforum.

Affärspartners och destinationer
I samband med Bussreseforum anordnar vi utställningar med företag och organisationer som vill träffa dig som arrangerar turist- och beställningstrafikresor. Det kan exempelvis vara underleverantörer till bussbranschen eller turistdestinationer som vill visa sitt utbud eller informera om nyheter.

Vi som arrangerar Bussreseforum är mycket måna om att få ta del av dina önskemål som bussresearrangör, eller beställningstrafiksoperatör och tar tacksamt emot förslag på talarämnen inför våra seminarier eller andra idéer kring hur vi kan göra Bussreseforum till Sveriges främsta forum för bussresearrangörer.