Tisdagen den 26 september 2017

Program den 26 september!

Nedan ser du vissa av hålltiderna. Notera att dessa uppdateras kontinuerligt.

09.30 Incheckning och utställarmässa

10.00 – 11.00 Årsstämma Sveriges Bussföretag

11.00 – 12.00 Årsstämma Svenska Bussbranschföreningen (BR)

12.00 – 14.30 Lunch och konstituerande möten med styrelsen i Sveriges Bussföretag och BR

14.30–14.45 Välkomna till Bussreseforum

Sveriges Bussföretag och tidningarna RESFORUM & TRAFIKFORUM med partners hälsar efter avslutade Stämmor alla välkomna till Bussreseforum 2017

14.45–15.15 Buss 2030

Efter intensiva år i bussbranschen av omregleringar, ändrade branschstrukturer och etablering av ny teknik är det hög tid att stanna upp, reflektera och sätta agendan framåt i den svenska bussbranschen. Av oss själva, för oss själva och vår omvärld. Hur skapar vi bra villkor och möjlighet till tillväxt för förbundets medlemsföretag i framtiden? Vad behöver vi driva redan nu för att framtiden ska bli bra?

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag presenterar status i det pågående projektet om bussbranschen 2030.

14.45–15.15 Kör- och Vilotider

I år presenteras förändringar för kör- och vilotidsregelverket av EU-kommissionen samtidigt som den svenska Transportstyrelsen har redovisat sitt regeringsuppdrag om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider. Blir det några ändringar i positiv riktning? Hur är läget i frågan just nu?

Förhandlingschef Annika Nordin och branschchef Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag presenterar status beträffande kör-och vilotider.

15.45 Mot Baltic Queen och TallinkSilja

Vi bjuds på en After Work a´la TallinkSilja och matnyttig information från Visit Estonia.

17.15 Avfärd från fartyget

Viktigt att vi är av innan 17.30 då fartyget avgår.

18.30 Fördrink till kvällens middag

19.00 Middag på Scandic Ariadne

Onsdagen den 27 september 2017

Program den 27 september!

09.00- 10.00 Framtidens busschaufförer

Det finns ett stort och uppdämt behov av busschaufförer i hela bussbranschen inte minst inom turist- och beställningstrafiken. Hur ser behovet ut och skiljer sig behovet mellan upphandlad trafik och turist- och beställningstrafik?  Vad kan och gör  Sveriges Bussföretag som branschorganisation för att underlätta för våra medlemmar? Maria Sjölin, Sveriges Bussföretag presenterar behovet av busschaufförer i framtiden med fokus på turist- och beställningstrafik. Presentationen följs av en öppen diskussion med Maria, bussreseforums deltagare och delar av TURBO gruppen.

10.00-10.30 Kaffe

Fika och mingel med utställare

10.30-11.00 Svenska regeringens utredning om besöksnäringen

Sveriges regering har under vintern och våren genomfört en utredning om besöksnäringen med två olika delar. Dels så har utredningen presenterat förslag på hur själva villkoren kan förändras och dels så har utredningen lagt förslag på alternativ till en förändrad resegarantilagstiftning. Sveriges Bussföretag har varit aktiva genom hela processen i båda delutredningarna. Mikael Persson, presenterar utredningens förslag och Sveriges Bussföretags svar på utredningens två olika delar.

11.00-11.45 Trafiksäkerhet och krishantering

Tyvärr inträffar olyckor även i bussbranschen. Det kan bland annat handla om bränder, avåkningar, påkörningar och i värsta fall olyckor som leder till att resenärer och busschaufförer mister livet. Sveriges Bussföretag arbetar både proaktivt för att förhindra olyckor och retroaktivt när olyckan tyvärr inträffar. Göran Forssén, presenterar Sveriges Bussföretags säkerhetsarbete och det stöd som medlemmar kan få vid krishantering när olyckan väl hänt.

11.45-12.00 Sammanfattning och avslutning av årets Bussreseforum

12.00-13.00 Avslutande lunch

Programansvarig Mikael Persson på Sveriges Bussföretag sitter i dagarna med detaljer. För tema och övrig information maila mikael.persson@transportforetagen.se